Združenie Prešovská gotika

 

Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo 2. decembra 2016.

Cieľom práce združenia Prešovská gotika je:


podpora rekonštrukcie organa v Konkatedrále sv. Mikuláša

organizovanie prednášok, školení a seminárov, organizovanie kultúrnych podujatí

vydávanie publikácií a hudobných nosičov

šírenie, uchovávanie a rozvíjanie umenia zborového spevu

podpora ochrany a zveľaďovania sakrálnych stavieb včítane interiérov

 

Radi privítame nových členov.

Formulár prihlášky si môžete  vyplniť v sekcii Dokumenty.

Ak nás chcete podporiť, vyplňte prosím darovaciu zmluvu v sekcii Dokumenty.

  

Kontakt

 

Adresa:

Prešovská gotika

Budovateľská 63

080 01 Prešov

IČO:  50 621 769

DIČ:  2120399820

Bankový účet vo VÚB a. s.:

SK40 0200 0000 0037 6456 5056

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Registrácia: 

Ministerstvo vnútra SR,

 VVS/1-900/90-500 45

info@presovskagotika.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. František Zborovský,

predseda rady združenia

0905 456 367