Donori

D O N O R O M …

Ján Sarossy

Historický organ v chráme
zubom času poznačený.
Obnova, keď sa má zvládnuť,
potrebná je na to prosba …

Kúpa píšťal sa tu núka
Donorom sa môžeš stať,
na obnovu, ak prispieť chceš,
nie tak veľa, treba dať …

Premýšľaš – dať, či nedať máš,
rozhodnúť sa musíš sám …
Skutok dobrý v Božom chráme
zanecháš aj generáciám …

Zoznam donorov, ktorí si adoptovali organovú píšťalu

*  MUDr. Peter Chudík, Prešov * Ing. Andrea Turčanová , Prešov * Sisa Sklovská, Bratislava * Ing.  František Zborovský, Prešov * MUDr. Štefan Trenkler, Prešov * Ing. Jaroslav Madzík , Prešov * Emil Timko, Prešov * Ing. Alžbeta Janusová , Prešov * MUDr. František Pavel, Prešov * Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov * Michal Soták, Hlinné * Vladimír Lazorík, Fulianka * Ing. Vincent Dolák, Prešov *    * Mária Tobiašová, Prešov * František a Mária Barnášovi, Prešov * Anton a Zlatica Feckoví, Prešov * * Jozef Róbert Šmigalla, Prešov * Ing. Stanislav Kahanec, Prešov * Gabriela Kobulská, Prešov *         * Ing. Michal Dúbravský, Prešov * Mária Adamčíková, Prešov * Gabriela Adamčíková, Prešov  *          * Bernard Herstek , Prešov * Ing. Agáta Vargová * Mária Višňovská, Prešov * MUDr. Marián Babčák, Prešov * Ing. Dezider Smelý PhD., Prešov * Mária Kaščáková, Prešov * MUDr. Igor Katančík, Prešov * * JUDr. Daniela Baranová, Prešov * Ing. Mária Krempaská, Prešov * MUDr. Pavel Frankovský, Prešov * Ing. Martin Fecko, Nižná Šebastová * Ružencové bratstvo pri Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov * Helena a Marián Haviroví, Prešov * Jezuiti, Prešov * Anna, Erika a Tomáš Konrádyoví, Prešov * Gabriela Kobulská, Prešov * Eva Kobulská, Prešov * Ing. František Palčák, Prešov * OZ Prešovská gotika * Jozef a Cecília Škripkoví, Cemjata * Dušan Kozma, Prešov * Ružencové bratstvo pri Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov * Imrich Goliaš, Raslavice * Ružencové bratstvo pri kaplnke sv. Ignáca, Prešov * ICDr. Martin Šimko, Michalovce * PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., Prešov * Rogacionisti, Padova, Taliansko * Alžbeta Kopilcová a Iveta Karlíková, Prešov * Valéria Tomášová, Prešov * MUDr. Anna Bubanová, Michalovce * Ing. Mária Filkusová, Bratislava * Štefan a Katarína Kováčoví, Prešov * Tibor Závadský, Michalovce * Členovia miestneho spolku sv. Vojtecha, Prešov * Katarína a Jozef Krempaskí, Prešov * Mária Tobiašová, Prešov * Irena a Vincent Stankovičoví, Prešov * Bohuznáma * Marcela a Karol Šterbinskí, Kalifornia, USA  * Ing. Gizela Sabolová, Prešov * Mária Dragoňová, Prešov * Jozef a Mária Anderkovi, Prešov * Mária Anderková, Prešov * Jozef Anderko, Prešov * Marta Kundráčiková, Prešov * Bohuznáma * Ing. Jozef a PaeDr. Melánia Dobrovičoví, Prešov * Štefan Varguš, Podhrabina * Filiálka Cemjata * prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc. a doc. Ing. Jarmila Fabianová, CSc. * MUDr. Kotryová a rodina Matisková, Tatranská Štrba * Anton a Mária Anderkoví, Prešov * Ľudmila Šitárová, Ľubotice * MUDr. Mgr. Anna Kvokačková, Prešov * Patrícia, Katarína, Andrea, Lukáš Kvokačkoví * rodina Jaroslava Lipku * rodina Marcela Novotného * rodina Františka Neupauera * Bohuznáma * Ľubica Jankovičová, Prešov * Patrícia Piteľová, Prešov * Mária Biľová * PhDr. Ivana Kozák Hanzesová * Ľudmila Macejková, Prešov * Mojher family, Manteca, USA * Marián Pekárik, Prešov * d. p. Jozef Štofej * Emília Fečová, Prešov     * Jozef Kováč, Prešov * Congregatio Jesu, Bratislava * Jozef Šechný, kanonik * Zlata Greifová, Prešov * Zlatica a Michal Škulkoví, Trebišov * Mons. Bernard Bober, Košice * Klotilda Drobňáková, Prešov * Gabriela Feťková * Gizela Sabolová * Chorus Latinus Presoviensis * SCHOENSTATT – členovia APK * Ing. Martin Terpák, Prešov * Dominik Senderák, Prešov * Ing. Tibor Terpák, Prešov   * Mária Barvirčáková, Prešov * Mládežnícky spevácky zbor „ZR“ 1981 * Ing. Martin Feč, Prešov * SIJUKO spol. s r.o. Prešov * Janka Kopčáková, Prešov * Eduard Valenčin, Prešov * Mária Hudáková, Prešov * rodiny Jána, Mariána a Stanislava Šarišských, Prešov * Rastislav Iskra, Prešov * Štefan Rokošný, Prešov * Katarína Vorobelová, Prešov * Petra a Stanislav Harčaríkoví, Prešov * Dagmar a Peter Kolároví, Rozhanovce * Helena Andreánska, Prešov * Alena Kovaľová, Prešov * Slávka Vaníková, Prešov * Stanislav Hrubý, Prešov * Richard Pavlenko, Haniska *

Poskytnutie dotácie

V rámci grantového programu Šariš ľuďom IV bol združeniu poskytnutý grant vo výške 3 800 €. Grant bol poskytnutý na projekt „Obnova píšťal registra pre rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.“ Grant poskytla Komunitná nadácia Veľký Šariš.

Na konanie koncertov dňa  17. augusta 2017 (františkáni) a 4. septermbra 2017 (Sisa Sklovská) bola združeniu poskytnutá dotácia mestom Prešov vo výške 2 000 €. 

Na konanie koncertu Hallelujah dňa 26. aprila 2018 bola združeniu poskytnutá dotácia mestom Prešov vo výške 960 €. 

Na konanie II. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 500 €.

    Na konanie Veľkonočného koncertu  dňa 21. 4. 2019 v Michalovciach bola združeniu  poskytnutá dotácia mestom Michalovce vo výške 300 €.
Mesto Prešov podporilo konanie Komorného koncertu sumou 1 750 €. Koncert sa uskutočnil dňa 24. 9. 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Mesto Prešov podporilo konanie  koncertu Tri soprány sumou 973 €.  Koncert sa uskutočnil dňa 8. 7. 2020 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove.

Na konanie IV. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 3 200 €.

Na konanie V. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 800 €.

Mesto  Prešov  podporilo  konanie  koncertu  Peter  Breiner  sumou  2 833 €.  Koncert sa uskutočnil 1.9.2021 v Židovskej ortodoxnej synagóge v Prešove.

3.manual1