Donori

D O N O R O M …

Ján Sarossy

Historický organ v chráme
zubom času poznačený.
Obnova, keď sa má zvládnuť,
potrebná je na to prosba …

Kúpa píšťal sa tu núka
Donorom sa môžeš stať,
na obnovu, ak prispieť chceš,
nie tak veľa, treba dať …

Premýšľaš – dať, či nedať máš,
rozhodnúť sa musíš sám …
Skutok dobrý v Božom chráme
zanecháš aj generáciám …

Zoznam donorov, ktorí si adoptovali organovú píšťalu

*  MUDr. Peter Chudík, Prešov * Ing. Andrea Turčanová , Prešov * Sisa Sklovská, Bratislava * Ing.  František Zborovský, Prešov * MUDr. Štefan Trenkler, Prešov * Ing. Jaroslav Madzík , Prešov * Emil Timko, Prešov * Ing. Alžbeta Janusová , Prešov * MUDr. František Pavel, Prešov * Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov * Michal Soták, Hlinné * Vladimír Lazorík, Fulianka * Ing. Vincent Dolák, Prešov *    * Mária Tobiašová, Prešov * František a Mária Barnášovi, Prešov * Anton a Zlatica Feckoví, Prešov * * Jozef Róbert Šmigalla, Prešov * Ing. Stanislav Kahanec, Prešov * Gabriela Kobulská, Prešov *         * Ing. Michal Dúbravský, Prešov * Mária Adamčíková, Prešov * Gabriela Adamčíková, Prešov  *          * Bernard Herstek , Prešov * Ing. Agáta Vargová * Mária Višňovská, Prešov * MUDr. Marián Babčák, Prešov * Ing. Dezider Smelý PhD., Prešov * Mária Kaščáková, Prešov * MUDr. Igor Katančík, Prešov * * JUDr. Daniela Baranová, Prešov * Ing. Mária Krempaská, Prešov * MUDr. Pavel Frankovský, Prešov * Ing. Martin Fecko, Nižná Šebastová * Ružencové bratstvo pri Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov * Helena a Marián Haviroví, Prešov * Jezuiti, Prešov * Anna, Erika a Tomáš Konrádyoví, Prešov * Gabriela Kobulská, Prešov * Eva Kobulská, Prešov * Ing. František Palčák, Prešov * OZ Prešovská gotika * Jozef a Cecília Škripkoví, Cemjata * Dušan Kozma, Prešov * Ružencové bratstvo pri Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov * Imrich Goliaš, Raslavice * Ružencové bratstvo pri kaplnke sv. Ignáca, Prešov * ICDr. Martin Šimko, Michalovce * PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., Prešov * Rogacionisti, Padova, Taliansko * Alžbeta Kopilcová a Iveta Karlíková, Prešov * Valéria Tomášová, Prešov * MUDr. Anna Bubanová, Michalovce * Ing. Mária Filkusová, Bratislava * Štefan a Katarína Kováčoví, Prešov * Tibor Závadský, Michalovce * Členovia miestneho spolku sv. Vojtecha, Prešov * Katarína a Jozef Krempaskí, Prešov * Mária Tobiašová, Prešov * Irena a Vincent Stankovičoví, Prešov * Bohuznáma * Marcela a Karol Šterbinskí, Kalifornia, USA  * Ing. Gizela Sabolová, Prešov * Mária Dragoňová, Prešov * Jozef a Mária Anderkovi, Prešov * Mária Anderková, Prešov * Jozef Anderko, Prešov * Marta Kundráčiková, Prešov * Bohuznáma * Ing. Jozef a PaeDr. Melánia Dobrovičoví, Prešov * Štefan Varguš, Podhrabina * Filiálka Cemjata * prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc. a doc. Ing. Jarmila Fabianová, CSc. * MUDr. Kotryová a rodina Matisková, Tatranská Štrba * Anton a Mária Anderkoví, Prešov * Ľudmila Šitárová, Ľubotice * MUDr. Mgr. Anna Kvokačková, Prešov * Patrícia, Katarína, Andrea, Lukáš Kvokačkoví * rodina Jaroslava Lipku * rodina Marcela Novotného * rodina Františka Neupauera * Bohuznáma * Ľubica Jankovičová, Prešov * Patrícia Piteľová, Prešov * Mária Biľová * PhDr. Ivana Kozák Hanzesová * Ľudmila Macejková, Prešov * Mojher family, Manteca, USA * Marián Pekárik, Prešov * d. p. Jozef Štofej * Emília Fečová, Prešov     * Jozef Kováč, Prešov * Congregatio Jesu, Bratislava * Jozef Šechný, kanonik * Zlata Greifová, Prešov * Zlatica a Michal Škulkoví, Trebišov * Mons. Bernard Bober, Košice * Klotilda Drobňáková, Prešov * Gabriela Feťková * Gizela Sabolová * Chorus Latinus Presoviensis * SCHOENSTATT – členovia APK * Ing. Martin Terpák, Prešov * Dominik Senderák, Prešov * Ing. Tibor Terpák, Prešov   * Mária Barvirčáková, Prešov * Mládežnícky spevácky zbor „ZR“ 1981 * Ing. Martin Feč, Prešov * SIJUKO spol. s r.o. Prešov * Janka Kopčáková, Prešov * Eduard Valenčin, Prešov * Mária Hudáková, Prešov * rodiny Jána, Mariána a Stanislava Šarišských, Prešov * Rastislav Iskra, Prešov * Štefan Rokošný, Prešov * Katarína Vorobelová, Prešov * Petra a Stanislav Harčaríkoví, Prešov * Dagmar a Peter Kolároví, Rozhanovce * Helena Andreánska, Prešov * Alena Kovaľová, Prešov * Slávka Vaníková, Prešov * Stanislav Hrubý, Prešov * Richard Pavlenko, Haniska *

Poskytnutie dotácie

V rámci grantového programu Šariš ľuďom IV bol združeniu poskytnutý grant vo výške 3 800 €. Grant bol poskytnutý na projekt „Obnova píšťal registra pre rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa.“ Grant poskytla Komunitná nadácia Veľký Šariš.

Na konanie koncertu Hallelujah dňa 26. aprila 2018 bola združeniu poskytnutá dotácia mestom Prešov vo výške 960 €. 

Na konanie II. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 500 €.

    Na konanie Veľkonočného koncertu  dňa 21. 4. 2019 v Michalovciach bola združeniu  poskytnutá dotácia mestom Michalovce vo výške 300 €.
Mesto Prešov podporilo konanie Komorného koncertu sumou 1 750 €. Koncert sa uskutočnil dňa 24. 9. 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.

Mesto Prešov podporilo konanie  koncertu Tri soprány sumou 973 €.  Koncert sa uskutočnil dňa 8. 7. 2020 v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove.

Na konanie IV. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 3 200 €.

Na konanie V. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 800 €.

Mesto  Prešov  podporilo  konanie  koncertu  Peter  Breiner  sumou  2 833 €.  Koncert sa uskutočnil 1.9.2021 v Židovskej ortodoxnej synagóge v Prešove.

Mesto Prešov podporilo konanie  koncertu dňa 23. júna 2022  „Potešenie pre dušu“ v Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove sumou 2 645 €. 

Na konanie V. ročníka festivalu Svätomikulášsky organ bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 800 €.

Na realizáciu projektu Nový človek v novom meste bola združeniu poskytnutá dotácia Prešovským samosprávnym krajom vo výške 5000 €. Prezentácia, koncert sa konal 4.9.2022 v Konkatedrále  sv. Mikuláša v Prešove.

Mesto Prešov podporilo konanie  VII. ročníka orgánového festivalu Svätomikulášský organ 2023 sumou 1 725  €. 

3.manual1