Združenie Prešovská gotika

 

Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo 2. decembra 2016.

Cieľom práce združenia Prešovská gotika je:


podpora rekonštrukcie organa v Konkatedrále sv. Mikuláša

organizovanie prednášok, školení a seminárov, organizovanie kultúrnych podujatí

vydávanie publikácií a hudobných nosičov

šírenie, uchovávanie a rozvíjanie umenia zborového spevu

podpora ochrany a zveľaďovania sakrálnych stavieb včítane interiérov

Radi privítame nových členov.

Ak nás chcete podporiť a dohodnúť detaily, napíšte na info@presovskagotika.sk alebo volajte na číslo 0904 413 469, Ing. Jaroslav Madzík.

 

 

Tu si môžete stiahnuť a vyplniť prihlášku za člena združenia

Ak nás chcete podporiť – ako občan – stiahnite si darovaciu zmluvu.

Ak nás chcete podporiť – ako firma – stiahnite si darovaciu zmluvu.

Schválené stanovy združenia Prešovská gotika . 

Výročná správa 2017

INa požiadanie poskytneme aj ďalšie dokumenty – zápisnice z členských schôdzí a schôdzí  rady združenia – požiadavku pošlite na e-mail.


Warning: DOMDocument::save(/www/p/r/u94784/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml): failed to open stream: No such file or directory in /www/p/r/u94784/public_html/wp-content/plugins/wp-google-maps/wpGoogleMaps.php on line 2147

Could not save XML file

Could not save marker XML file (/www/p/r/u94784/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

 

 

Adresa:

Prešovská gotika, Budovateľská 63, 080 01 Prešov

IČO:  50 621 769 DIČ:  2120399820

Bankový účet vo VÚB a. s.:

SK40 0200 0000 0037 6456 5056 BIC (SWIFT): SUBASKBX

Registrácia: 

Ministerstvo vnútra SR,  VVS/1-900/90-500 45

info@presovskagotika.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. František Zborovský, predseda rady združenia

0905 456 367