Adoptuj si organovú píšťalu

Organ v Konkatedrále sv. Mikuláša je v havarijnom stave. Náklady na rekonštrukciu sa odhadujú zhruba na 430 tisíc eur, čo je skutočne veľká čiastka, ktorú nevieme zvládnuť bez darcov a finančnej pomoci. Organ je nielen súčasťou rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša, ale predovšetkým súčasťou histórie mesta a generácií ľudí, ktorí si ctia minulosť svojich predkov a veľké hodnoty, ktoré nám tu zanechali, a ktoré sme povinní zachovávať aj pre budúcnosť. Chceme zdôrazniť výnimočnosť organa nielen pre samotný kostol, ale aj pre krajské mesto a pre ľudí, ktorí tu žijú. Je to pamiatka, ktorú treba jednoducho zachrániť.

Dr. Jozef Dronzek, dekan konkatedrály

Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo v roku 2016. Jednou z hlavných činností združenia je podpora rekonštrukcie historického organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove (Svätomikulášsky organ). V septembri 2017 združenie začalo kampaň: „Adoptuj si organovú píšťalu“. Cieľom kampane je získavanie prostriedkov na rekonštrukciu Svätomikulášskeho organa. Združenie ponúka možnosť adopcie organovej píšťaly. Každý subjekt, ktorý túto možnosť využije, dostane Certifikát o adopcii a upomienkový darček s funkčnou organovou píšťalou. Mená všetkých donorov budú zapísané na funkčnú „píšťalu donorov“ osadenú v Svätomikulášskom organe. Cena adopcie je 1 000 €.

 

Fyzické osoby – občania si môžu adoptovať píšťalu formou darovacej zmluvy.

 

Firmy, ktoré sa rozhodnú podporiť túto kampaň, si môžu cenu adopcie uplatniť ako daňový výdavok formou Zmluvy o reklame a propagačnej činnosti

 

Zmluvu je potrebné stiahnuť, vyplniť a poslať na mail info@presovskagotika.sk. Nezabudnite napísať, aký text si želáte na píšťale donorov.

Ak potrebujete dohodnúť detaily adopcie, napíšte na mail  info@presovskagotika.sk alebo volajte na číslo 0904 413 469, Ing. Jaroslav Madzík.

 

Stav prostriedkov k dnešnému dňu - ukončené.

Cieľová suma 430 000 100%

Ďakujeme.