Poukážte nám 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2%  pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “ Potvrdenie o zaplatení dane„.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

4. Stiahnite si „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ a pozorne si ho prečítajte. 

5. Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať vpíšte do Vyhlásenia. Ak chcete oznámiť prijímateľovi , že ste mu poslali 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

6. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad. 

7. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v náš prospech.

 

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v náš prospech. Uveďte naše údaje: 

Prešovská gotika , občianske združenie, IČO: 506 217 69, Budovateľská 63, 080 01 Prešov 

2. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v náš prospech.

Tlačivá:

Daňové priznanie fyzických osôb – typ A.

Daňové priznanie fyzických osôb – typ B

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  VZOR (vysielajúca organizácia).

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti  VZOR (prijímajúca organizácia). 

 

Právnické osoby:

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV –  sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v náš prospech. Uveďte naše údaje: 

Prešovská gotika , občianske združenie, IČO: 506 217 69, Budovateľská 63, 080 01 Prešov 

2. Daňový úrad má 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v náš prospech.

Tlačivá:

Daňové priznanie právnických osôb