Verejná zbierka

Verejná zbierka „Zachráňme Svätomikulášsky organ v Prešove“ zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 5. apríla 2018 pod číslom 000-2018-012 747.

Verejná zbierka bude vykonávaná dvomi spôsobmi:

a) zasielaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet.

Číslo osobitného účtu je SK65 0200 0000 0029 5707 8794, účet je vedený vo VÚB a.s. Na tomto účte sa budú zhromažďovať príspevky získané zbierkou vrátane úrokov z vkladov príspevkov.

b) zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na telefónne číslo 877.

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, pošle SMS správu v tvare DMS ORGAN (DMS medzera ORGAN) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora (O2, Orange, Telekom). 

Mobilní operátori (O2, Orange, Telekom) odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk

Ďalšie možnosti podpory:

c) adopcia organovej píšťaly – každý, kto túto možnosť využije, dostane Certifikát o adopcii a upomienkový darček s funkčnou organovou píšťalou. Mená všetkých donorov budú zapísané na funkčnú „píšťalu donorov“ osadenú v Svätomikulášskom organe. Cena adopcie je 1 000 €. Zoznam donorov.

d) staňte sa partnerom – hľadáme partnerov podľa výšky angažovanosti. Podrobnosti tu.

Predbežná správa vykonávania zbierky ku dňu 30. 4. 2020 zverejnená v zmysle §13 ods. 5 Zákona 162/2014 Z.z.

Záverečná správa vykonávania zbierky ku dňu 22. 1. 2021 zverejnená v zmysle §13 ods. 5 Zákona 162/2014 Z.z.