Kontakt


Warning: DOMDocument::save(/www/p/r/u94784/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml): failed to open stream: No such file or directory in /www/p/r/u94784/public_html/wp-content/plugins/wp-google-maps/wpGoogleMaps.php on line 2147

Could not save XML file

Could not save marker XML file (/www/p/r/u94784/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

 

Adresa:

Prešovská gotika

Budovateľská 63, 080 01 Prešov

IČO:  50 621 769 DIČ:  2120399820

Bankový účet vo VÚB a. s.:

SK40 0200 0000 0037 6456 5056 BIC (SWIFT): SUBASKBX

Registrácia: 

Ministerstvo vnútra SR,  VVS/1-900/90-500 45

info@presovskagotika.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. František Zborovský,

predseda rady združenia

0905 456 367