Kto, keď nie my?

Blíži sa ďalší organový sviatok, tentoraz v Prešove

Kto, keď nie my?

Záver obdobia sviatkov lásky, pokoja a štedrosti sa nezadržateľne blíži a nasledujúca pozvánka združenia Prešovská gotika bude jeho výnimočne krásnou a príjemnou bodkou. A keďže aktivity členov tohto združenia sú už dnes všeobecne známe, s radosťou môžeme prezradiť, že opäť pôjde o hudobný sviatok, ktorý zapadá do cyklu ušľachtilých aktivít v spojení so záchranou jedinečného organa v prešovskej konkatedrále sv. Mikuláša. Kde a kedy sa toto podujatie pre milovníkov kvalitnej hudby uskutoční?

Ďalšie ohnivko reťaze organových koncertov, ktoré si získavajú čoraz väčšiu obľubu šarišského hudobného zázemia, sa uskutoční v nedeľu 7. januára 2018 vo františkánskom kostole sv. Jozefa so začiatkom o 16. hodine. Ako nás informovali organizátori zo združenia Prešovská gotika, bude to novoročný koncert v duchu vianočných a trojkráľových sviatkov, uzatvárajúci toto každoročne radostné obdobie v našom meste. Symbolika a tradície Vianoc sa naplno prejavia aj v zostavenom programe, prevládať budú vianočné a kolednícke melódie, známe v každej rodine. Hlavnými protagonistami dvojnásobne sviatočného popoludnia budú ženský spevácky zbor Vocals s majsterkou organu a spevu Miriam Brandisovou. Výťažok podujatia bude použitý na konto záchrany svätomikulášskeho organa.

Členovia združenia Prešovská gotika zároveň využívajú tento priestor na poďakovanie dnes už existujúcim partnerom projektu záchrany (de facto majiteľom nových píšťal organu), všetkým dobrovoľne a nezištne účinkujúcim v jednotlivých organových koncertoch na území prešovského okresu počas roka 2017 a mediálnemu partnerovi v podobe redakcie Prešovského večerníka za pomoc a ústretovosť, bez ktorých by podobné dobročinné aktivity mali iba veľmi malé šance na úspech. Výnimočná vďaka patrí pánovi dekanovi farnosti sv. Mikuláša PhDr. Mgr. Jozefovi Dronzekovi, PhD., ktorý podnietil vznik ušľachtilého projektu záchrany svätomikulášskeho organa a stal sa hybnou silou nielen dobrovoľného združenia Prešovská gotika, ale aj mnohých ďalších cirkevných aktivít na území nášho mesta. Aj jeho zásluhou sa počet ľudí, pre ktorých sa myšlienka záchrany organu stala vecou vlastného presvedčenia a snáh, bezmála každodenne rozširuje. V súlade s jednoduchým vzťahom – tento organ je náš spoločný klenot, kto sa teda má postarať o jeho záchranu pre budúce generácie, keď nie my?

Všetkým ľuďom dobrej vôle a otvorených sŕdc zároveň prajeme požehnaný a šťastný rok 2018.

Milan Országh

Jeden komentár k “Kto, keď nie my?”

  1. Dobrý článok s inšpirujúcim názvom a výborný novoročný koncert. Vďaka za oboje. Kto keď nie my, teraz, tu v tomto meste žijúci máme zdvihnúť „prápor“? Veď nakoniec, je to aj naša veľká príležitosť osobne prispieť k zvýrazneniu tejto udalosti v dejinách tohoto chrámu, kde sa sústreďovala a tvorila po stáročia kultúra organovej hudby nášho regiónu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *