Benefičný koncert Hallelujah – recenzia.

Benefičný koncert Hallelujah – stretnutie s ľudskosťou a krásou v sakrálnom priestore

Znejúca hudba a svetlo osvetľujúce a odkrývajúce krásu sakrálnych pamiatok v prítmí Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove naplnili tento sakrálny priestor na jeden večer intímnou atmosférou solidarity a pomoci. Stretli sa tu ľudia, Prešovčania, ktorí sa rozhodli podporiť záchranu 300-ročnej kultúrno-historickej pamiatky, renesančno-ranobarokového organu z konca 17. storočia. Benefičný koncert Hallelujah zorganizovalo Občianske združenie Prešovská gotika ako ďalšiu z mnohých aktivít na podporu obnovy a generálnej opravy tohto kráľovského hudobného nástroja.

Koncertný večer otvorila baroková skladba J. Stanleya Trumpet Voluntary, v presvedčivej technickej a zvukovej interpretácii českého organistu Václava Uhlířa, na ktorú vysokou umeleckou kvalitou nadviazala skúsená zbormajsterka a dirigentka Tatiana Švajková s miešaným speváckym zborom Prešovskej univerzity – Nostro Canto. Zbor disponuje vysokou hlasovou a interpretačnou kultúrou, nadčasovým zvukom, výrazovou sugestívnosťou, čo umocnilo silný a hlboký umelecký dojem z brilantnej interpretácie skladieb G. A. Pertiho Inter Vestibulum, N. Bodnára Ad Sidera (K hviezdam) – z cyklu Fiat lux pre miešané zbory a P. Machajdíka Domine – pre miešané zbory a zvony.

Ľahučké a priam mysteriózne zaspievané piana opäť vystriedal zvuk organu, ktorý poslucháčov preniesol do obdobia barokovej hudby. V expresívnej zvukovej interpretácii Václava Uhlířa zaznela skladba J. S. Bacha – Fantázia g mol.

Výnimočný hosť večera – podmanivý slovenský barytón – s bravúrnym, ale aj ľudsky milým a príjemným prejavom, operný spevák Martin Babjak sa spolu s vynikajúcim klaviristom Danielom Buranovským postarali o hlboký duchovný a emocionálny zážitok precítenou, presvedčivou a umelecky pôsobivou interpretáciou skladieb G. Bizeta Agnus Dei, Alessandra Stradellu Aria Di Chiesa, A. Dvořáka: Hospodin je můj pastýř; Slyš, ó Bože, volání mé; Zpívejte Hospodinu píseň novou z cyklu Biblické písně a Otče náš M. S. Trnavského. Milým prekvapením bol kúzelný duet G. Donizettiho Ave Mária s talentovanou sopranistkou Miriam Brandisovou.

V ďalšej časti programu sa predstavil ženský spevácky zbor VOCALS, ktorý pôsobí pri Parku kultúry a oddychu v Prešove, pod vedením zbormajsterky Bronislavy Feckovej. Výnimočnú atmosféru v publiku zbor dotvoril dramaturgicky nápaditým zaradením poslucháčsky príťažlivých a emotívnych skladieb F. Biebla pre dva zbory a sólistu – Ave Mária a G. Sorga Agnus dei (Baránok Boží).

Majestátnosť chrámového priestoru a pozitívne emocionálne odozvy publika v chráme umocnila nežná a vrúcna melódia Gomézovej Ave Márie a slávna téma E. Morriconeho Nella Fantasia v muzikálnom prejave a dynamickom nasadení ľahučkého a farebného sopránu Miriam Brandisovej.

Záverečná časť koncertu patrila pomyselnej rozlúčke so vzácnym organom skladbou L. Boёllmanna Gotická suita, opäť v podaní organistu Václava Uhlířa. Úplným vrcholom večera bolo Maestoso Tutti Suchoňovej skladby Aká si mi krásna a azda najznámejšej skladby C. Francka Panis Angelicus (Chlieb anjelský), ktorá priam symbolicky podčiarkla a uzavrela myšlienku večera, a to podporiť a pomôcť dobrej veci, obnove a záchrane svätomikulášskeho organa…aj takto sa môžeme stávať „anjelským chlebom“ pre potreby tohto sveta a druhých ľudí…

doc. PaedDr. Zuzana Sláviková, PhD.

Jeden komentár k “Benefičný koncert Hallelujah – recenzia.”

  1. Výborne pripravený koncert a skvelé výkony všetkých interpretov nech sú príkladom a povzbudením v úsilí Prešovskej gotiky postaviť v Konkatedrále sv. Mikuláša nástroj, ktorý bude priťahovať k organovej hudbe nielen významných interpretov, ale aj širokú poslucháčsku verejnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *