Koncert Prešovskej gotiky vo svätom meste Ríme

  Občianske združenie Prešovská gotika vzniklo v roku 2016 a jeho základným a iniciačným cieľom sa stala podpora rekonštrukcie veľkolepého hudobného nástroja organa umiestneného nad západným portálom Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. K ďalším cieľom sa postupne pridružila intencia zveľaďovať sakrálne priestory a stavby vrátane ich vybavenia, organizovanie prednášok, koncertov a kultúrnych podujatí. S takýmto zámerom prijalo združenie a umelci s ním spätí pozvanie do svätého mesta Ríma. Stalo sa tak na pozvanie významnej cirkevnej inštitúcie reprezentujúcej Slovákov vo svete – Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré v súčasnosti reprezentuje komunitu slovenských kňazov študujúcich na univerzitách v Ríme.

Kolégium vzniklo v časoch, keď ateistický komunizmus prenasledoval Cirkev na Slovensku, likvidoval kňazské semináre. Ako reakcia na súdobý útlak cirkvi v komunistických režimoch Slováci žijúci v zahraničí postavili v roku 1961 v Ríme Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Jeho kolégium sa od začiatkov zameralo na výchovu a výučbu mladíkov, budúcich kňazov. Po páde komunizmu sa ústav preorientoval aj na poskytovanie možnosti postgraduálnych štúdií kňazom zo Slovenska, takto boli položené základy Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Môžu doň byť prijatí kňazi zo slovenských diecéz latinského i východného obradu na odporučenie diecézneho biskupa. Legálnym predstaviteľom a autoritou kolégia je rektor. V súčasnosti post rektora kolégia zastáva vdp. Pavol Zvara, ktorý dňa 14. novembra 2018 v podvečer veľmi srdečne privítal umelcov ako aj pútnikov z farnosti sv. Mikuláša v Prešove na pôde inštitúcie. Prítomnému auditóriu predniesol veľmi zaujímavú a živú prednášku o histórii kolégia a jeho previazanosti s osudmi a relikviami patrónov a našich vierozvestcov, solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metoda.

Následne prišla k slovu nádherná historická aj súčasná sakrálna hudba v podaní umelcov z Prešova. Auditóriu sa predstavili: Miriam Brandisová(soprán), Beáta Mičková (husle) a Patrícia Džalaiová (organ). Odzneli diela pre spev, sólové husle so sprievodom organa a ďalšie komorné diela. Medzi nimi Ave Maria od Michaela Lorenca, Agnus Dei od Georgesa Bizeta, Ave Maria od Williama Gomeza, Pieta signore od Alessandra Stradelliho, Panis Angelicus od Cézara Francka v podaní speváčky Miriam Brandisovej, ktorej vokálne kvality, krásny prierazný a zvonivý soprán a charizma na pódiu si okamžite získali srdcia publika. V podaní huslistky (umelkyňa je aj violistkou) Beáty Mičkovej si poslucháči vypočuli diela Adagio od Alessandra Marcella, Romantický kus č. 1, op. 75 od Antonína Dvořáka a Nocturno č. 20 od Fryderyka Chopina. Veľmi precízne predvedenie hudobných diel a ich emocionálne precítenie plné pokory voči umeniu a atmosfére sakrálneho priestoru kaplnky sv. Cyrila a Metoda zaujalo poslucháčov a bolo odmenené veľkým potleskom.

Klaviristka a organistka Patrícia Džalaiová sa predstavila ako citlivá a vnímavá komorná partnerka pre obe menované umelkyne (spev, husle) pri ich sprevádzaní na malom organe. Na záver koncertu zazneli ešte novodobé hudobné diela, menujem najmä veľmi populárnu skladbu Nella Fantasia od populárneho skladateľa filmovej hudby Ennia Moriconeho v podaní všetkých troch umelkýň. Ako prídavok sa ešte zaskvel soprán Miriam Brandisovej v tradicionáli You Raise Me Up od autorov Grahama-Lovlanda. Koncert naplnil auditórium zložené z domácich poslucháčov a takmer 50-tich pútnikov z Prešova krásnym zážitkom z hudby, ktorá bola komponovaná na sakrálne ale aj svetské motívy. Neutíchajúci potlesk bol triumfom hudby ako vzácneho Božieho daru. Práve hudba je jednou z viacerých ciest, cez ktoré si Pán hľadá cestu k človeku a dotýka sa jeho srdca. Ako pisateľka tejto recenzie hodnotím koncert súčasne ako očarený pútnik i ako znalec hudby a prešovských kultúrnych reálií.

Cesta, ktorú podniklo občianske združenie Prešovská gotika do svätého mesta Ríma bola nielen cieľom k získaniu finančných prostriedkov z darov od pútnikov a domácej inštitúcie, ale najmä ukázala, že v Prešove žijú zanietení umelci a kresťania, ktorí nielen šíria po svete dobré meno slovenského umenia, ale dokážu sa obetovať pre dobrú vec, pre šírenie kresťanských, kultúrnych a umeleckých hodnôt, takých prepotrebných pre obnovu duchovna v spoločnosti i užšej komunite jednotlivých farností. Hudba ako jazyk bez slov, ako univerzálny dorozumievací prostriedok v službách viery, je životodarným zdrojom hodnôt a zážitkov prispievajúcich k humanizácii a obnove étosu v súčasnom svete. Napokon, veľmi dobrou a dôležitou správou je, že prešovský organ nedávno nastúpil tŕnistú cestu svojej rekonštrukcie. Aktivity pod vedením Ing. Františka Zborovského, reprezentanta občianskeho združenia Prešovská gotika, tak konečne priviedli k zhmotneniu predstáv do plánovanej reality, rovnako však súčasne naberajú na šírke, dynamike a umeleckej úrovni.

 

 

doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *